D
anh
mục
sản
phẩm
H
trợ
trực
tuyến

V
ideo

T
hống
truy
cập

Số người Online: 2
Truy cập hôm nay: 55
Truy cập hôm qua: 72
Tổng lượt truy cập: 482,618
Luật mới ban hành

Đối với Luật Công đoàn, quy định kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức đóng bằng 2% tổng quỹ lương thực trả cho người lao động, đã gây lo lắng cho nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất có số lượng công nhân lớn. Đặt trong bối cảnh kinh tế suy thoái hiện nay, khi các doanh nghiệp đang phải chịu sức ép rất lớn từ việc chi phí sản xuất ngày càng tăng trong khi các đơn hàng suy giảm mạnh, cộng với việc mức lương tối thiểu tăng cao, thì khoản chi phí 2% này tạo áp lực rất lơn cho doanh nghiệp.

     Đối với Luật xử lý vi phạm hành chính, đã nâng mức phạt tiền tối đa lên rất cao so với mức phạt hiện hành, lên đến 1 tỷ đồng đối với cá nhân, không quá 2 tỷ đồng đối với tổ chức. Luật này có hiệu lực vào ngày 01/07/2013.

     Đối với Luật giám định tư pháp, quy định về hoạt động giám định tư pháp; giám định viên tư pháp; tổ chức giám định tư pháp; người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; chi phí giám định tư pháp, chế độ, chính sách trong hoạt động giám định tư pháp và trách nhiệm của cơ quan nhà nước đối với tổ chức, hoạt động giám định tư pháp. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013.

     Đặc biệt, là việc thông qua Luật biển Việt Nam với nhiều quy định quan trọng, trong đó khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa và các quần đảo khác. Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2013.