D
anh
mục
sản
phẩm
H
trợ
trực
tuyến

V
ideo

T
hống
truy
cập

Số người Online: 1
Truy cập hôm nay: 51
Truy cập hôm qua: 72
Tổng lượt truy cập: 482,614
Chỉ vay vốn nước ngoài khi được NHNN chấp thuận

Ngày 23/08/2011, NHNN ban hành Thông tư 18/2011/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay trung, dài hạn nước ngoài của các Ngân hàng thương mại (NHTM) là doanh nghiêp Nhà nước.

Theo đó, các NHTM nhà nước chỉ được ký thoả thuận vay nước ngoài sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Sau khi được NHNN chấp thuận bằng văn bản, NHTM nhà nước ký thoả thuận vay nước ngoài và thực hiện việc đăng ký khoản vay nước ngoài.

Việc rút vốn, trả nợ gốc và lãi của khoản vay nước ngoài chỉ được thực hiện sau khi khoản vay này được NHNN xác nhận đăng ký.

Định kỳ hàng tháng, hàng năm, NHTM nhà nước có trách nhiệm báo cáo NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố nơi NHTM nhà nước có trụ sở chính về tình hình thực hiện khoản vay nước ngoài theo thời hạn: chậm nhất vào ngày 10 của tháng tiếp theo đối với báo cáo tháng; và chậm nhất vào ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo đối với báo cáo năm.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2011.